Pravica do odstopa

(Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialni ali samozaposleni.)

Pravica do odstopa

pravica do odstopa

Od te pogodbe imate pravico odstopiti v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.

Odpovedni rok je štirinajst dni od dneva

  • na katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo določili, ki ni prevoznik, prevzeli blago, če ste naročili eno ali več blaga kot del posameznega naročila in je ali bo dostavljeno naenkrat, ali
  • na katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli, ki ni prevoznik, prevzela zadnje blago, če ste naročili več blaga kot del enega naročila in je to dostavljeno ločeno, ali
  • na kateri ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli, ki ni prevoznik, prevzela zadnjo delno pošiljko ali zadnji kos, če ste naročili blago, ki je dostavljeno v več delnih pošiljkah ali kosih, ali
  • na kateri ste vi ali tretja oseba, ki ste jo določili, ki ni prevoznik, prevzeli prvo blago, pod pogojem, da ste sklenili pogodbo za redno dostavo blaga v določenem roku.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate (Check Handels GmbH, Marktstraße 8, 9130 Poggersdorf, Avstrija, telefonska številka: +43 660 77 88 99 8, elektronski naslov: info@anhaenger-zentrum.at) z jasno izjavo (npr. z dopisom ali elektronskim sporočilom, poslanim po pošti) obvestiti o svoji odločitvi, da odstopate od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno.

Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, smo vam plačali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugačno vrsto dostave kot najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo imate), takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo enako plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili v prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam za to odplačilo ne bodo zaračunali provizije.

Vračilo lahko zavrnemo, dokler blago ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar nastopi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom štirinajstih dni.

Neposredne stroške vračila blaga nosite sami.

Odgovorni ste samo za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vzorec obrazca za preklic

(Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)

– Vključeno

Check Handels GmbH, Marktstraße 8, 9130 Poggersdorf, Avstrija, telefonska številka: +43 660 77 88 99 8, elektronski naslov: info@anhaenger-zentrum.at

– Jaz/mi (*) prekličem pogodbo, ki smo jo sklenili jaz/mi (*) za nakup naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednje storitve (*)

– naročeno (*)/prejeto (*)

– Ime potrošnika(-ov)

– naslov potrošnika(ov)

– Podpis potrošnika(-ov) (samo če je obvestilo na papirju)

– Datum

___________
(*) Izbrišite, če ni ustrezno.